» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о Управи Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
12

Одлука о престанку рада и брисању Јавног предузећа „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
12

Одлука о престанку рада Фонда „Исидора Секулић”

Акти градских општина Савски венац
13

Решење о утврђивању престанка дужности председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
13

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Одлука о потврђивању мандата одборници у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
14

Одлука о Управи Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о измени оснивачког акта ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Решење о избору члана Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Решење о измени Решења о избору чланова Административне комисије ГО Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
54

Одлука о измени Одлуке о финансирању спорта у Градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
55

Одлука о измени оснивачког акта Јавног предузећа кабловска дистрибуција Сурчин

Акти градских општина Сурчин
56

Програм развоја спорта на територији градске општине Сурчин за период 2016–2018. година

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о престанку функције секретара Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о допуни Решења о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о допуни Решења о именовању Комисије за представке и предлоге Скупштине ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о допуни Решења о именовању чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Сурчин

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Јаково

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Бечмен

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Добановци

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Петровчић

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Прогар

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о престанку мандата члановима Савета Месне заједнице Нови Сурчин

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о престанку функције члана Савета Месне заједнице Бољевци

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Сурчин

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Јаково

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Бечмен

Акти градских општина Сурчин
64

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Добановци

Акти градских општина Сурчин
64

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Петровчић

Акти градских општина Сурчин
64

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Прогар

Акти градских општина Сурчин
64

Решење о именовању чланова Савета Месне заједнице Нови Сурчин

Акти градских општина Сурчин
65

Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Савета Месне заједнице Бољевци

Акти градских општина Сурчин