» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o šestom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2016. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
17

Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
31

Odluka o finansiranju aktivnosti iz oblasti obrazovanja i vaspitanja iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
35

Odluka o stalnoj manifestaciji „Sigurno je bezbedno” od značaja za Gradsku opštinu Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
35

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
36

Odluka o izuzimanju i prenosu prava korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom

Akti gradskih opština Voždovac
36

Program razvoja sporta u Gradskoj opštini Voždovac za period 2017–2018. godine

Akti gradskih opština Voždovac
62

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za mlade

Akti gradskih opština Voždovac
62

Rešenje o razrešenju direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
62

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
62

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
62

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
62

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
63

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
63

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora „Humanitarne fondacije – srcem za Voždovac”u osnivanju

Akti gradskih opština Voždovac
63

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
63

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Poslovni centar Voždovac” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Voždovac