» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2017. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
16

Odluka o izboru zaštitnika građana Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
18

Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Poslovni centar Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o davanju sagla snosti na Program poslovanja JP „Poslovni centar Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
30

Odluka o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
59

Odluka o izmeni Odluke o finansiranju sporta u Gradskoj opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Odluka o uspostavljanju saradnje Gradske opštine Obrenovac sa gradovima i opštinama u slivu Kolubare

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Statuta Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
62

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac