» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
27

Odluka o izmeni Statuta Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
28

Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
28

Odluka o izmeni Odluke o pružanju pravne pomoći

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2017. godinu sa očekivanim ostvarenjem plana i programa poslovanja u 2016. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
29

Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2017. godinu

Akti gradskih opština Zemun
55

Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2017. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
77

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
77

Odluka o izmeni Odluke o stalnim manifestacijama od značaja za Gradsku opštinu Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
77

Odluka o organizovanju prodajne izložbe poljoprivrednih proizvoda, cveća i ostalih biljnih zasada na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
78

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
79

Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd – u likvidaciji

Akti gradskih opština Novi Beograd
79

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd” sa oglasom

Akti gradskih opština Novi Beograd
80

Rešenje o imenovanju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
80

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
81

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
81

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
81

Rešenje o imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
81

Zaključak o davanju saglasnosti na Statut JP Sportski centar „Novi Beograd” sa Statutom

Akti gradskih opština Novi Beograd