» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2017. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
38

Kadrovski plan Gradske opštine Rakovica za 2017. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
38

Odluka o Upravi Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
47

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
50

Odluka o dopuni Odluke o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
50

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju prodajnih mesta na kojima se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta na području gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
50

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama ne teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
50

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Poslovni centar – Rakovica” na Odluku o promeni poslovnog imena

Akti gradskih opština Rakovica
51

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Poslovni centar – Rakovica” na Odluku o promeni pretežne delatnosti preduzeća

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Poslovni centar – Rakovica” na Odluku o usvajanju Programa poslovanja za 2017. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Poslovni centar – Rakovica” na Odluku o knjiženju vrednosti lokala

Akti gradskih opština Rakovica
52

Rešenje o izboru članova saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica