» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o izmeni Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
11

Odluka o izmeni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd

Akti Grada
12

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima Grada Beograda

Akti Grada
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Akti Grada
15

Odluka o usvajanju Izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije „Belef centra” – ustanova kulture u likvidaciji

Akti Grada
16

Odluka o usvajanju završnog likvidacionog bilansa „Belef centra” – ustanova kulture u likvidaciji

Akti Grada
17

Odluka o usvajanju Odluke likvidacionog upravnika o raspodeli likvidacionog ostatka ustanove „Belef centra” – ustanova kulture u likvidaciji

Akti Grada
17

Odluka o usvajanju izjave likvidacinog upravnika da su sve obaveze društva namirene i da se protiv društva ne vode drugi postupci u postupku likvidacije „Belef centra” – ustanova kulture u likvidaciji

Akti Grada
18

Odluka o usvajanju Odluke likvidacinog upravnika o okončanju postupka likvidacije nad „Belef centrom” – ustanova kulture u likvidaciji

Akti Grada
19

Odluka o čuvanju knjiga i dokumenata „Belef centra” – ustanova kulture u likvidaciji

Akti Grada
19

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije” čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom

Akti Grada
21

Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2017. godinu

Akti Grada
76

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
76

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
76

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”, Beograd

Akti Grada
76

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”, Beograd

Akti Grada
76

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
77

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada