» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, uslovima inačinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim ligama, evropskim kupovima i regionalnim takmičenjima

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2017. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Odluka o preuzimanju potraživanja JP „Poslovni prostor” Opština Novi Beograd u likvidaciji

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Zaključak kojim se daje saglasnost na Odluku o izmeni Statuta JP Sportski centar „Novi Beograd” sa odlukom

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
22

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture (likovna i primenjena umetnost, književnost, pozorište i muzika) sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
27

Odluka o dodeli odborničkih mandata

Akti gradskih opština Čukarica
27

Javni konkurs za finansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2017. godini

Akti gradskih opština Barajevo
28

Rešenje o promeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
29

Rešenje o promeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka