» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o izmeni Odluke o preuzimanju potraživanja JP „Poslovni prostor” opština Novi Beograd u likvidaciji

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članu Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zameniku člana Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o izboru člana Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o izboru zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
31

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o obrazovanju komisije za imenovanje direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Odluka o platama izabranih, imenovanih i postavanjenih lica i naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
41

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „Pijace i zeleniko Grocka” sa oglasom

Akti gradskih opština Grocka
42

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP za razvoj Gradske opštine Grocka sa oglasom

Akti gradskih opština Grocka
44

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
45

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
45

Rešnje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativne komisije GO Grocka

Akti gradskih opština Grocka
45

Rešnje o izmeni Rešenja o izboru članova Mandatne komisije GO Grocka

Akti gradskih opština Grocka
46

Rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Grocka

Akti gradskih opština Grocka
46

Rešenje o obrazovanju komisije za izradu Strateškog plana razvoja gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
46

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za razvoj Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grocka u imenu Šotokan karate kluba „Dunav”

Akti gradskih opština Grocka