» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji Grada Beograda – pešačke zone

Akti Grada
2

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac sa oglasom

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Komisije za nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o obrazovanju Komisije za nazive ulica, trgova i drugih naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Komisije za dodelu javnih priznanja

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu javnih priznanja

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Komisije za imenovanje direktora javnih preduzueća čiji je osnivač gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Mladenovac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
34

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
34

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
34

Ispravka Odluke o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” – u likvidaciji

Ispravke