» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Uputstvo o utvrđivanju kriterijuma za odabir prioritetnih objekata javne namene za gašenje kotlarnica, radi priključenja grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja ili na distributivni sistem prirodnog gasa i utvrđivanju uslova za prenos sredstava za ove namene

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja (sredstava) subvencija iz budžeta Grada Beograda za 2017. godinu JKP „Gradska čistoća”

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta Grada Beograda za 2017. godinu JKP „Beogradske elektrane”

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Gradsko stambeno”, Beograd Danijelova 33, na Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta Grada Beograda za 2017. godinu

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije stambenog naselja Altina u Zemunu za deo Bloka V 57 i Blok V 57a, gradska opština Zemun

Akti Grada
5

Odluka o izmenama i dopunama Oduke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2017. godinu (treći rebalans)

Akti gradskih opština Stari grad
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
17

Rešenje o imenovanju direktora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
17

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Upravnog odbora „Starogradske fondacije”

Akti gradskih opština Stari grad
18

Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
20

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Nadzornog odbora JP „Poslovni centar Čukarica” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
20

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
21

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
21

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o postavljanju spomen-biste BožidarkeKike Damnjanović Marković

Akti gradskih opština Mladenovac
22

Ispravka Programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata i prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji grada Beograda, utvrđenih za kulturna dobra – II faza

Ispravke