» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova prodajne galerije „Beograd”

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica 22. oktobra, Nikole Tesle, Kapetana Radića Petrovića i Starca Vujadina, gradska opština Zemun

Akti Grada
2

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2016. godinu

Akti gradskih opština Palilula
34

Odluka o izmeni Odluke o organizciji Uprave Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
35

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga na skupovima pijačnih tezgi i privremenim objektima, naknadama za korišćenje sportskih i drugih objekata i cenama ostalih usluga koje pruža Gradska opština Palilula u vezi sa upravljanjem pokretnom i nepokretnom imovinom

Akti gradskih opština Palilula
35

Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Savski venac, Republika Srbija i opštine Centralni administrativni distrikt grada Moskve, Ruska Federacija

Akti gradskih opština Savski venac
36

Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
38

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodelu namenski dobijenih sredstva iz budžeta Grada Beograda za podsticanje programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u GO Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
39

Javni konkurs za dodelu namenski dobijenih sredstva iz budžeta Grada Beogrda za podsticanje programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u GO Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
40

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodelu namenski dobijenih sredstva iz budžeta Grada Beogrda za podsticanje programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u GO Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
41

Javni konkurs za dodelu namenski dobijenih sredstva iz budžeta Grada Beogrda za podsticanje programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u GO Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
42

Odluka o pokretanju postupka finansiranja programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u GO Barajevo u oblasti sporta

Akti gradskih opština Barajevo
42

Javni konkurs za finansiranja programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2017. godini

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o Devetoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke JP Surčin gas sa Odlukom i Cenovnikom broj 5 za usluge rukovanja i održavanja sistema grejanja, ventilacije i hlađenja

Akti gradskih opština Surčin
44

Zaključak o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta „Jakovačka kumša”sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
45

Odluka o proglašenju pečata nevažećim

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
46

Odluka kojom se utvrđuje da odredbe člana 34. stav 2, stav 4, u delu koji glasi: „i drugih prikupljenih podataka” i stav 5. Statuta Advokatske komore Beograda („Službeni list Grada Beograda”, broj 93/16), nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije