» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
8

Odluka o sufinansiranju programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
10

Odluka o uslovima i načinu izmirenja dugovanja za potrošnju vode korisnika priključenih na neuslovne mreže koje se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda preko priključka sa blok vodomerom

Akti Grada
12

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između planirane saobraćajnice Južni bulevar, Sportskog kompleksa „Obilić”, ulica Velimira Todorovića i Metohijske i trase saobraćajnice UMP-a, Gradska opština Vračar

Akti Grada
13

Odluka o izradi plana detaljne regulacije Sunčane doline na Banovom brdu i bloka između ulica Požeške i Maršala Tolbuhina, Gradska opština Čukarica

Akti Grada
14

Odluka o izradi Izmene Plana detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu, Gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
15

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture – Direkcija FEST-a

Akti Grada
15

Odluka o izmeni Odluke o podizanju spomenika Stefanu Nemanji

Akti Grada
15

Odluka o restrukturiranju zajma po ugovoru o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta izgradnje mosta preko Save Čukarica – Novi Beograd i ugovora o zajmu za finansiranje dela Projekta unapređenja beogradskog javnog prevoza i saobraćajne infrastrukture i zaduženju Grada Beograda za finansiranje Projekta rekonstrukcije ulica Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana i podzemnih garaža u Ulici kneza Miloša

Akti Grada
16

Odluka o otpisu potraživanja Grada Beograda dospelih na dan 31. decembar 2015. godine po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda zbog prodaje kapitala subjekta privatizacije „Industrija obuće Beograd” a.d.

Akti Grada
17

Odluka o otpisu potraživanja dospelih za period od 1. septembra do 31. decembra 2015. godine i konverziji potraživanja dospelih na dan 31. avgust 2015. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Beograda u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva GP „Mostogradnja” a.d. iz Beograda

Akti Grada
18

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Saobraćajnog preduzeća „Lasta” a.d. na dan 30. novembar 2016. godine koja nisu obuhvaćena sporazumom o odlaganju plaćanja poreskog duga sa pripadajućom kamatom do 31. decembra 2016. godine

Akti Grada
18

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog Grada Beograda u kapitalu Privrednog društva Fabrika autobusa i specijalnih vozila „Ikarbus” a.d. iz Beograda

Akti Grada
18

Odluka o otpisu potraživanja Grada Beograda dospelih na dan 31. decembar 2016. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Privednog društva za železničko ugostiteljstvo i turizam „Zelturist” d.o.o. iz Beograda

Akti Grada
19

Odluka o otpisu potraživanja dospelih na dan 31. decembar 2016. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Beograda Privrednog društva „Društvo za održavanje zgrada” d.o.o. iz Beograda

Akti Grada
19

Rešenje o dodeli naziva šetalištu na teritoriji Gradskih opština Novi Beograd i Zemun

Akti Grada
20

Rešenje o imenovanju direktora „Urbanističkog zavoda Beograda” Javnog urbanističkog preduzeća

Akti Grada
20

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Boško Buha”

Akti Grada
21

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Boško Buha”

Akti Grada
21

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
21

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka „Pinokio”

Akti Grada
21

Rešenje o razrešenju predstavnika Grada Beograda dužnosti člana u Skupštini Privrednog društva „Veletržnica Beograd” d.o.o.

Akti Grada
21

Rešenje o određivanju predstavnika Grada Beograda za člana Skupštine Privrednog društva „Veletržnica Beograd” d.o.o.

Akti Grada
21

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada