» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
11

Odluka o ustanovljenju nagrade Gradske opštine Čukarica „Matija Ban” i zahvalnice Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Odluka o finansiranju kulturno-socijalnihprogramskih aktivnosti za penzionere iz budžeta GO Čukarica u 2017. godini

Akti gradskih opština Čukarica
13

Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Odluka o utvrđivanju stalnih manifestacija u oblasti kulture, obrazovanja i sporta od značaja za GO Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Odluka o stavljanju van snage Zaključka VII-05broj 06-132/2015

Akti gradskih opština Čukarica
15

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i načinu raseljavanja lica – vlasnika stambenih objekata koji su oštećeni ili srušeni dejstvom klizišta na lokaciji Umka – Duboko

Akti gradskih opština Čukarica
16

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
17

Rešenje o imenovanju direktorke Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
17

Rešenje o razrešenju predsednice Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
17

Rešenje o imenovanju predsednice Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
17

Zaključak o stavljanju van snage Pravilnika o uslovima, kriterijumima i načinu raseljavanja lica – vlasnika stambenih objekata koji su oštećeni ili srušeni dejstvom klizišta na lokaciji Umka – Duboko („Službeni list Grada Beograda”, broj 27/15)

Akti gradskih opština Čukarica
17

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o završnom (konsolidovanom) računu budžeta Gradske opštine Sopot za 2016. godinu

Akti gradskih opština Sopot
37

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Sopot za 2017. godinu

Akti gradskih opština Sopot
56

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
56

Rešenje o postavljenju Opštinskog pravobranioca Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
57

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
57

Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju ulica u naseljenim mestima na teritoriji Gradske opštine Sopot iz kojih se vrši odvoženje kućnog smeća

Akti gradskih opština Sopot