» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Upravi u Gradskom pravobranilaštvu Grada Beograda

Akti Grada
2

Uputstvo o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta Grada Beograda

Akti Grada
6

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2017. godine

Akti Grada
6

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2017. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nekategorisanim putevima na području Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
64

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac sa oglasom

Akti gradskih opština Lazarevac
66

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
66

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Rešenje o prestanku funkcije direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
68

Ispravka Odluke o otpisu potraživanja dospelih za period od 1. septembra do 31. decembra 2015. godine i konverziji potraživanja dospelih 31. avgusta 2015. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Beograda u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva GP „Mostogradnja” a.d. iz Beograda

Ispravke