» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku zaštite Zaštićenog prirodnog dobra „Kelreuterija” na Kalemegdanu u Beogradu

Akti Grada
1

Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove socijalne zaštite Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Akti Grada
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o otpisu potraživanja dospelih na dan 31. decembar 2016. godine po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Beograda Privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga „ZGOP” a.d. iz Novog Sada

Akti Grada
5

Odluka o nepreduzimanju i prekidu mera prinudne naplate po osnovu izvornih javnih prihoda i odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate sa stanjem na dan 31. oktobar 2017. godine prema Privrednom društvu „Simpo” a.d. Vranje

Akti Grada
6

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima Beograda „Putevi Beograda” čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
7

Pravila Filmskog festivala u Sopotu – SOFEST

Akti Grada
9

Izmene i dopune Programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata i prostornih kulturnoistorijskih celina na teritoriji grada Beograda, utvrđenih za kulturna dobra – II faza

Akti Grada
10

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd

Akti Grada
11

Rešenje o razrešenju člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
11

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra beogradskih festivala

Akti Grada
11

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda

Akti Grada
11

Rešenje o razrešenju v.d. direktora Gradskog zavoda za veštačenja

Akti Grada
12

Rešenje o imenovanju direktora Gradskog centra za veštačenja

Akti Grada
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunu Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
12

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada