» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pedagoškom muzeju

Akti Grada
2

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom „OMV obilaznica 2”, gradska opština Surčin

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za Ulicu Dušana Petrovića Šaneta, deo između „A i B” niza, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Braće Jerković, kružnog puta Voždovac, Bulevara Peka Dapčevića i Darvinove, gradska opština Voždovac

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica: Zelezničke, Zivka Petrovića i Prvomajske, gradska opština Zemun

Akti Grada
6

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2017. godine do 15. marta 2018. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
7

Rešenje o određivanju kategorija javnih zelenih površina

Akti Grada
28

Pokazatelj potrošačkih cena u septembru 2017. godine

Akti Grada
29

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac