» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila

Akti Grada
4

Uputstvo o izgledu i izdavanju taksi isprava, oznaka i cenovnika

Akti Grada
10

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2017. godine

Akti Grada
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
19

Odluka o naknadama za pristustvo i rad odbornika na sednicama Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
19

Odluka o preuzimanju nenaplaćenih potraživanja koja su nastala do 30. novembra 2016. godine po osnovu izdavanja poslovnog prostora u zakup od strane JP „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
21

Odluka o osnivanju Turističko-sportske organizacije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Odluka o dodeli nagrade Gradske opštine Čukarica „Matija Ban” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana KC „Čukarica” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana KU „Galerija ’73” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Poslovni centar Čukarica” za 2017. godinu – 3. rebalans finansijskog plana JP „Poslovni centar Čukarica” za 2017. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
23

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturnicentar „Obrenovac” u Obrenovcu o četrnaestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni i dopuni cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o cenovniku ostalih usluga sa odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac