» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blokove između ulica: Knez Danilove, Vladetine, Dalmatinske i Stanoja Glavaša, gradska opština Palilula

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za blok između ulica: 27. marta, Đušine, Dalmatinske i Dr Dragoslava Popovića, gradska opština Palilula

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između kompleksa Pravno-birotehničke škole „Dimitrije Davidović” i ulica: Petra Kočića, Trogirske i Tošin bunar, gradska opština Zemun

Akti Grada
4

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
5

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Vračar sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Akti gradskih opština Vračar
18

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji, sastavu i nadležnostima stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
19

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
19

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika/predsednice, zamenika predsednika/predsednice, članova/članica i zamenika/zamenica članova/ članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar