» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2018. godinu

Akti gradskih opština Palilula
28

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
31

Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2018. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
53

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata delovanja amaterskih društava iz oblasti kulture sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
53

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture (likovna i primenjena umetnost, književnost, pozorište i muzika) sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
54

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja programa, projekata i manifestacija u oblasti sporta sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
54

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja i nevladinih organizacija sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
55

Odluka o utvrđivanju dela Sremčice kao posebnog naseljenog mesta na području gradske opštine Čukarica u smislu člana 2, stav 3. Odluke o održavanju čistoće

Akti gradskih opština Čukarica
55

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
55

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
56

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističko-sportske organizacijeGradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
56

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističko-sportske organizacije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
56

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac iz Obrenovca o izmeni i dopuni Odluke o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac