» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o određivanju Aleksandra Markovića, pomoćnika gradonačelnika Grada Beograda, za predstavnika Grada Beograda za učešće u radu sednica Skupštine akcionara SP „Lasta”, a.d. Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda”, Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda”, Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Sava centar”

Akti Grada
2

Rešenje o razrešenju direktora Muzeja automobila – zbirka Bratislava Petkovića

Akti Grada
2

Rešenje o imenovanju direktora Muzeja automobila – zbirka Bratislava Petkovića

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju direktora Pedagoškog muzeja

Akti Grada
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pedagoškog muzeja

Akti Grada
3

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
8

Pokazatelj potrošačkih cena u januaru 2019. godine

Akti Grada
8

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd