» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
3

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku spoljne stolarije (prozora) i sobnih vrata za potrebe KBC 6„Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe Policijske stanice „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Odluka o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Pijace i zelenilo Grocka” na Odluku o povećanju cena pijačnih usluga, pogrebnih usluga i usluge prevoza skelom preko Dunava sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Mladenovac” Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac