» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između ulica: 16. oktobra, Matice srpske i granice Regulacionog plana naselja Mirijevo, Gradska opština Zvezdara

Akti Grada
2

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica: Endija Vorhola (Lazarevački drum), Valjevske i Ivice Devčića, Gradska opština Čukarica

Akti Grada
3

Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naselje Ugrinovci, Gradska opština Zemun, u delu bloka 33

Akti Grada
4

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o izmeni Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd

Akti Grada
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola

Akti Grada
6

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva HK „Krušik” a.d. Valjevo, sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine, sa pripadajućom kamatom do dana 6. decembra 2018. godine

Akti Grada
6

Plan detaljne regulacije za područje između kanala „Borčanski pretok” i ulica: Zrenjaninski put, Bratstva i jedinstva i Hopovske, Gradska opština Palilula

Akti Grada
26

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
26

Rešenje o izboru zaštitnika građana

Akti Grada
27

Rešenje o prestanku funkcije glavnom urbanisti 26 Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste

Akti Grada
27

Rešanje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije za naselje Ugrinovci, Gradska opština Zemun, u delu bloka 33

Akti Grada