» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Beograda za 2019. godinu

Akti Grada
12

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
12

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2018/2019 godinu

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni Statuta Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća SRPC „Milan Gale Muškatirović” za 2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Stari grad” za 2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
14

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
14

Zaključak o usvajanju Godišnjeg programa i plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu

Akti gradskih opština Stari grad