» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Beograda i o načinu izveštavanja o investiranju sredstava korisnika budžeta

Akti Grada
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2018/2019. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
2

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Odluka o prestanku mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
4

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka sa oglasom

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
5

Rešenje o prestanku funkcije zamenice predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o prestanku funkcije članova Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o izboru predsednice gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o izboru zamenika predsednice gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
7

Statut Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije” (prečišćen tekst)

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija