» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 32-2023, izdat 2023-05-22
veličina 295.29 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o osnivanju i radu Službe glavnog urbaniste Grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj policiji

Akti Grada
3

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj inspekciji

Akti Grada
4

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekta na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekta na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

Akti Grada
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu

Akti Grada
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Akti Grada
10

Odluka o dopunama Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda, odnosno na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
11

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Akti Grada
12

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima

Akti Grada
12

Odluka o izmenama Odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
12

Odluka o postavljanju i uklanjanju objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata na vodnom zemljištu na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada