» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Mis Irbijeve i Ustaničke, blokovi D23 – D25, D36 – D43 i deo D26, za blok D25 B

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za komplekse sporta i obrazovanja na uglu ulica: Vojvode Šupljikca i Vatroslava Jagića, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za naselje Mali Mokri Lug, gradska opština Zvezdara (faza I), za deo bloka između Bulevara kralja Aleksandra i ulica: Prvomajske, Narodnog fronta, Bosanske, Hazarske i Pavla Vasića

Akti Grada
4

Odluka o usvajanju Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Voždovac – naselja Beli potok, Pinosava, Zuce i Ripanj i izboru strateškog partnera

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt odluke o promeni Statuta Grada Beograd

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o izboru zaštitnice građana/građanki Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene za teritoriju gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” Beograd za 2019. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2018. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt odluke o promeni Statuta Grada Beograda

Akti gradskih opština Rakovica
9

Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt odluke o promeni Statuta Grada Beograda

Akti gradskih opština Čukarica
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima „Parking servis Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima „Parking servis Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
10

Odluka Skupštine Gradske opštine Obrenovac VII-01 broj 020-78 od 5. jula 2019. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća Sportsko-kulturnicentar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Zaključak Skupštine Gradske opštine Obrenovac VII-01 broj 020-72 od 5. jula 2019. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis”, Beograd (prečišćen tekst)

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija