» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Beogradskom dramskom pozorištu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja „Plavi horizonti”, opština Zemun

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa između ulica Vojislava Ilića, Gospodara Vučića, Koste Abraševića, Generala Mihajla Zivkovića, Ravaničke i Stanislava Sremčevića (blokovi 8–15) opština Zvezdara, za Blok 8, između ulica: Ulcinjske, Radojke Lakić, Vojislava Ilića i Stanislava Sremčevića

Akti Grada
4

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i opštinskoj Upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja

Akti gradskih opština Zvezdara
15

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku intraoralnog rengen aparata za potrebe Doma zdravlja „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Odluka o izmeni Odluke o izdvajanju budžetskih sredstava za izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe Policijske stanice „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” Beograd za 2019. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2018. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
17

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Uprave gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija