» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o promeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
27

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Odluka o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o obrazovanju Komisije za planove Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o razrešenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o prestanku funkcije zameniku opštinskog pravobranioca Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
31

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – kapitalnih subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za nabavku specijalnog vozila autosmećara – prese za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za održavanje grobalja za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za iznošenje smeća za 2020. godinu 33 Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za zakup poslovnog prostora Crvenog krsta za 2020. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama proizvoda i usluga JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo