» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2020. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
18

Rešenje o razrešenju člana i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
18

Rešenje o imenovanju člana i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
18

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Odluka o budžetu Gradske opštine Grocka za 2020. godinu

Akti gradskih opština Grocka
51

Odluka o izmeni osnivačkog akta JP za razvoj gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
51

Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
51

Rešenje o imenovanju Komisije za planove Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
52

Rešenje o prestanku funkcije zamenice opštinskog pravobranioca gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
52

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
52

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
52

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
53

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka