» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica: Braće Jerković, Kružni put, Darvinove i Bulevara Peka Dapčevića, gradska opština Voždovac

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica: Nove kumodraške, Darvinove i Braće Jerković, gradska opština Voždovac

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o sedmoj izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Odluka o određivanju područja za držanje domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2019. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Odluka o davanju saglasnosti i potvrđivanju važenja akata iz nadležnosti Skupštine Gradske opštine Obrenovac koje je donelo Veće gradske opštine za vreme vanrednog stanja

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o izboru tri člana Veća Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu i dopunu Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac