» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja gradonačelnika grada Beograda o određivanju lokacija za formiranje transfer-stanica sa Centrom za sakupljanje otpada i postrojenjem za razdvajanje reciklabila na teritoriji grada Beograda broj 501-6336/20-G od 3. novembra 2020. godine

Akti Grada
1

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
2

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
3

Rešenje o prestanku mandata direktoru Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin usled isteka perioda na koji je imenovan

Akti gradskih opština Surčin
3

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
4

Rešenje o prestanku mandata direktoru Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin usled isteka perioda na koji je imenovan

Akti gradskih opština Surčin
4

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin

Akti gradskih opština Surčin
5

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
6

Rešenje o razrešenju i imenovanju zastupnika izdvojenog organizacionog dela – ogranka Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
6

Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Surčin za period januar – septembar 2021. godine sa Izveštajem

Akti gradskih opština Surčin