» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o prvoj izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove „Prihvatilište za decu Beograda”

Akti Grada
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2021. godine

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabrana

Akti gradskih opština Savski venac
1

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
14

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
15

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2021/2022. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
16

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
16

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
16

Odluka o dopuni Odluke o pokretanju inicijative za uključivanje teritorije gradske opštine Barajevo u relevantnu opštinsku oblast utvrđenu ugovorom o javno-privatnom partnerstvu GradaBeograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada broj 401.1-41 od 29. septembra2017. godine usvojene na sednici Skupštine Gradske opštine Barajevo 10. maja 2021. godine, broj Odluke 06-15/2021-77

Akti gradskih opština Barajevo
16

Odluka o pristupanju Privrednom društvu Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko – Tamnava” d.o.o. Ub iz Uba

Akti gradskih opština Barajevo
17

Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miroslav Antić”, Beograd – 17

Ispravke