» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolske ustanove sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2021/2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
28

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2021/2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
29

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2021/2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
30

Strategija upravljanja rizicima Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za propise Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade) Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac