» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Veterina Beograd” na Cenovnik usluga koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Beograda sa Cenovnikom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o trećoj izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove „Prihvatilište za odrasla i stara lica”

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2021. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Strategija upravljanja rizicima gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
22

Rešenje o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika osnivača u Skupštini Privrednog društva „Sportski centar Voždovac” d.o.o. Beograd

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
23

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2021. godinu

Akti gradskih opština Grocka
46

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
46

Rešenje o imenovanju Komisije za planove Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka