» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o prestanku funkcije zameniku gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
9

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2021. godinu

Akti gradskih opština Zemun
32

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
33

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
33

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističko-kulturnog centraGradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
33

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističko-kulturnog centraGradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
33

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističko-kulturnog centraGradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
34

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističko-kulturnog centraGradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
34

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni centar Zemun” i imenovanju novog predsednika i člana Nadzornog odbora

Akti gradskih opština Zemun
34

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Pravilnik o drugoj izmeni i dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o petoj dopuni Cenovnika usluga Preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac