» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o pokretanju procesa izrade plana razvoja Gradske opštine Vračar za period 2021–2027

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Beogradske elektrane”

Кolektivni ugovori
4

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Gradska čistoća” Beograd

Кolektivni ugovori
5

Aneks 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JVP „Beogradvode”

Кolektivni ugovori
5

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija” Beograd

Кolektivni ugovori
6

Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Кolektivni ugovori
6

Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” Beograd

Кolektivni ugovori
7

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP „Infostan tehnologije”

Кolektivni ugovori
7

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Кolektivni ugovori
8

Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Beograd-put”

Кolektivni ugovori
8

Aneks 2. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Кolektivni ugovori
9

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Putevi Beograda”

Кolektivni ugovori
9

Aneks broj 3 Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća „Gradsko stambeno” Beograd

Кolektivni ugovori
10

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd” Beograd

Кolektivni ugovori
11

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Beogradska tvrđava”

Кolektivni ugovori
11

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge” Beograd

Кolektivni ugovori
12

Aneks V Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”

Кolektivni ugovori
13

Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd

Кolektivni ugovori
13

Aneks V Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Кolektivni ugovori
14

Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje” Beograd

Кolektivni ugovori