» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

Akti Grada
16

Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
31

Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Voždovac za period 2022–2025. godina

Akti gradskih opština Voždovac
52

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
53

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
53

Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
80

Odluka o kriterijumima, merilima i načinu za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
83

Odluka o dodeli paketa novorođenoj deci na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
83

Odluka o osnivanju Filmskog festivala „Zvezdarske otvorene noći filmskih avantura – ZONFA”

Akti gradskih opština Zvezdara
84

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
85

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
85

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
85

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
86

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
86

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
86

Rešenje o prestanku funkcije članu Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
86

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
87

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2022. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2021. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
87

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara