» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2022. godinu

Akti gradskih opština Zemun
28

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
31

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
31

Odluka o izmeni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Zemun

Akti gradskih opština Zemun
32

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
33

Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima i saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka na području gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
33

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
34

Zaključak o usvajanju Akcionog plana za mlade gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
34

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
34

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
34

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
35

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
35

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
35

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
65

Odluka o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gadske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
70

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine Skupšt ine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
71

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
71

Rešenje o prestanku mandata članu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
71

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan GaleMuškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
72

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
72

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” za 2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
72

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo

Кolektivni ugovori