» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regu lacije groblja Lešće 2 sa prilaznim saobraćaj nicama, opština Palilula

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja Jajinci, opština Voždovac

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
4

Pokazatelj rasta cena na malo u januaru 2010. godine

Akti Grada
5

Rešenje o određivanju načelnice Službe za skupštinske poslove Opštinske uprave gradske opštine Vračar za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o cenama osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa odlukama

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o troškovima priključka kućnih grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Zupanjac

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i obavezama korisnika prevoza u vozilima javnog gradskog prevoza na svim linijama u Integrisanom tarifnom sistemu na području grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća