» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o promeni Statuta grada Beograda

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o komunalnoj policiji

Akti Grada
8

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca

Akti Grada
11

Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne policije

Akti Grada
12

Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda – 12

Akti Grada
23

Odluka o dopuni Odluke o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i na činu raspolaganja stanovima izgrađenim prema Projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

Akti Grada
24

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
25

Program kontrole kvaliteta vazduha u Beogradu u 2010. i 2011. godini

Akti Grada
28

Rešenje o razrešenju zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
28

Rešenje o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
28

Rešenje o razrešenju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
28

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
28

Zaključak o angažovanju revizora za obavljanje eks terne revizije Završnog računa budžeta grada Beograda za 2009. godinu

Akti Grada
29

Rešenje o visini premije za mleko u 2010. godini 29 Rešenje o visini premije za nabavku i odgoj prvotelkinja u 2010. godini

Akti Grada
29

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Pogrebne usluge” na Cenovnik usluga sa Cenovnikom

Akti Grada
30

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Pogrebne usluge” na Cenovnik usluga sa Ce novnikom

Akti Grada