» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u „Jugokoncertu” iz Beograda, ul. Terazije br. 41

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Dečjem kulturnom centru Beograd iz Beograda, ul. Takovska br. 8

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju afričke umetnosti – zbirka Bede i dr Zdravka Pečara iz Beograda, ul. Andre Nikolića br. 14.

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Belef centra iz Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju Nikole Tesle, ul. Krunska br. 51.

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pedagoškom muzeju iz Beograda, ul. Uzun Mirkova br. 14. – 2

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 6.

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Sopot iz Sopota, ul. Kosmajski trg br. 7

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom vodoprivrednom preduzeću „Beogradvode” na Odluku o visini naknada za odvodnjavanje, navodnjavanje, korišćenje vodoprivrednih objekata i vršenje drugih usluga u 2010. godini JBP „Beogradvode” sa Odlukom – 3

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane” na Odluku o ceni priključka na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane” za 2010. godinu sa Odlukom

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela gradske potceline Cerak – jugozapadno od Ibarske magistrale, opština Čukarica

Akti Grada
11

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za trasu opštinskog puta Sremska gazela Progar– Bečmen–Dobanovci, opština Surčin

Akti Grada
12

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Skupštine gradske opštine Zemun broj 06-1255/2009-11 od 30.decembra 2009. godine

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću koje osniva JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o izmeni Odluke o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i prečišćenim tekstom Cenovnika

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o Upravi gradske opštine Surčin – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Surčin