» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Kolektivni ugovor Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini zakupnine za korišćenje garaža, garažnih mesta i boksova Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”, sa Odlukom

Akti Grada
15

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Gradsko stambeno” na Odluku o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje), sa Odlukom

Akti Grada
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za održavanje stambenih zgrada JP „Gradsko stambeno”, sa Odlukom

Akti Grada
16

Rešenje o određivanju opštih stajališta za autobuse na međumesnim linijama

Akti Grada
16

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije mreže pijaca na prostoru Generalnog plana Beograda

Akti Grada
17

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
22

Odluka o osnivanju Turističke organizacije Boždovca

Akti gradskih opština Voždovac
23

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Binogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Siva stena, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
24

Rešenje o dopuni Rešenja o razrešenju i izboru saveta mesnih zajednica Beli Potok, Pinosava i Zuce

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o razrešenju načelnice Opštinske uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
25

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Vračar u 2010. godini

Akti gradskih opština Vračar
26

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
26

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
27

Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

Akti gradskih opština Zemun
27

Rešenje o razrešenju člana Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu i izboru novog člana saveta

Akti gradskih opština Zemun
27

Rešenje o razrešenju člana Komisije za propise i lokalnu samoupravu i izboru novog člana komisije – 27

Akti gradskih opština Zemun
27

Rešenje o razrešenju dva člana Komisije za predstavke i predloge i izboru novih članova komisije

Akti gradskih opština Zemun
28

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana komisije

Akti gradskih opština Zemun