» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Apoteke „Beograd”

Akti Grada
1

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma zdravlja „Stari grad”

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Statutarnu odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP „Beograd-put”

Akti Grada
4

Odluka o ustanovljenju nagrade grada Beograda „Svetislav Stojanović” – prečišćen tekst

Akti Grada
5

Odluka o javnim parkiralištima – prečišćen tekst

Akti Grada
7

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Batajnica, opština Zemun

Akti Grada
8

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju ulica u kojima se uvodi poseban režim saobraćaja (pešačke zone)

Akti Grada
9

Pokazatelj rasta cena na malo u aprilu 2010. godine

Akti Grada
9

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Zemun za 2009. godinu

Akti gradskih opština Zemun
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Zemun za 2010. godinu

Akti gradskih opština Zemun
28

Rešenje o razrešenju člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
28

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
28

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2009. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Odluka o prvom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2010. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
42

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
43

Akcioni plan za mlade (APM) gradske opštine Savski venac 2010–2013. godine

Akti gradskih opština Savski venac
50

Lokalni ekološki akcioni plan gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
65

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
65

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
66

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
67

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradѕske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
67

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2010. godinu

Akti gradskih opština Sopot
74

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
75

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena građevinskog peska iz ležišta „Jakovačka kumša”

Akti gradskih opština Surčin