» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2009. godinu

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2010. godinu

Akti gradskih opština Vračar
28

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
31

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
31

Rešenje o razrešenju zamenika javne pravobraniteljke gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
31

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
31

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
32

Statut Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zvezdara” – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Zvezdara
36

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2009. godinu

Akti gradskih opština Palilula
50

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2010. godinu

Akti gradskih opština Palilula
59

Odluka o izmeni Odluke o sprovođenju komasacije na područjima katastarskih opština Lepušnica, Besni fok i Komareva humka i delu katastarskih opština Borča i Ovča van građevinskog rejona

Akti gradskih opština Palilula
70

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju preduzeća za sport, rekreaciju, rehabilitaciju i biznis „Eko zona Ada Huja”

Akti gradskih opština Palilula
70

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
70

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2009. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
77

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod” sa Statutom

Akti gradskih opština Stari grad
82

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
90

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
96

Odluka o javnim priznanjima gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
97

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u gradskoj opštini Mladenovac 2010–2015 sa Lokalnim akcionim planom – 97

Akti gradskih opština Mladenovac
103

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Mladenovca

Akti gradskih opština Mladenovac
104

Rešenje o određivanju naziva postojećoj zelenoj površini ispred Srpske pravoslavne crkve u Mladenovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
104

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o povećanju cena ostalih komunalnih usluga i o izmeni i dopuni Cenovnika ostalih komunalnih usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac