» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” sa Odlukom – 1

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Graska čistoća” na Odluku o ceni usluga iznošenja smeća sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija” na Odluku o ceni vode i odvođenju otpadnih voda sa Odlukom

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Sava centar” sa Cenovnikom

Akti Grada
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
12

Odluka o izmeni Odluke o Opštinskoj upravi gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
13

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
14

Odluka o osnivanju fondacije „Mijodrag Stanojević”

Akti gradskih opština Savski venac
16

Poslovnik Skupštine gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Treća odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća sportsko-kulturnicentar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga u delu ostalih usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac iz Obrenovca o izmeni i dopuni Odluke o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom „pauk” (prenos i uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i vozila iz saobraćajnih nezgoda)

Akti gradskih opština Obrenovac