» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Pravilnik o izmeni Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi – 1

Akti Grada
1

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Beograda i Gradskom javnom pravobranilaštvu

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Kičevske, Molerove, Hadži Đerine i Hadži Prodanove, gradska opština Vračar

Akti Grada
3

Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Zemun, Republika Srbija i opštine Nesviž, Republika Belorusija

Akti gradskih opština Zemun
3

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Odluka kojom se utvrđuje da odredba člana 2. stav 1. Odluke o pružanju pravne pomoći, koju je donela Skupština gradske opštine Palilula nije u saglasnosti sa Ustavom

Akti Ustavnog suda Srbije
23

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Bladimir Đorđević”, Beograd

Ispravke
23

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Svetozar Miletić”, Zemun – 23

Ispravke
23

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora XV beogradskegimnazije, Beograd

Ispravke
23

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Mokranjac”, Beograd

Ispravke