» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Pravilnik o izmeni Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi 1 Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije lokacije „Moravska“ – deo naselja Bataševo u Mladenovcu, gradska opština Mladenovac

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije lokacije „Mali prolaz“ – deo naselja Međulužje u Mladenovcu, gradska opština Mladenovac 3

Akti Grada
4

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
4

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Direkcije za razvoj i izgradnju opštine Barajevo sa Odlukom o izmeni Statuta – 5

Akti gradskih opština Barajevo
6

Odluka o Upravi gradske opštine Grocka (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Grocka
13

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke škole „Stari grad”, Beograd

Ispravke
13

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jelena Ćetković”, Beograd

Ispravke
14

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Filip Filipović”, Beograd

Ispravke
14

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Marko Tajčević”, Lazarevac

Ispravke
14

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Rudovci”, Lazarevac 14

Ispravke