» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o budžetu grada Beograda za 2011. godinu

Akti Grada
25

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2011. godini

Akti Grada
29

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti Grada
32

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
40

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Akti Grada
42

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Akti Grada
42

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
43

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
52

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima u pogledu visine objekata i udaljenosti od susednog objekta u postupku naknadnog izdavanja građevinske i upotrebne dozvole

Akti Grada
52

Odluka o izmeni Odluke o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
52

Odluka o izmenama Odluke o matičnim područjima grada Beograda

Akti Grada
53

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
53

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

Akti Grada
54

Rešenje o davanju saglasnosti Saobraćajnom preduzeću „Lasta” na izmene Cenovnika o naknadama za prevoz putnika i prtljaga vozilima SP „Lasta” AD Beograd, PO „Lasta” i SP „Lastra” DOO Lazarevac, na gradskim, prigradskim i lokalnim linijama definisanim „Lastinim tarifnim sistemom” – LTS i na gradskim linijama definisanim primenom „Integrisanog tarifnog sistema – ITS” sa Odlukom o izmeni Cenovnika

Akti Grada