» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pokazatelj rasta cena na malo u decembru 2010. godine

Akti Grada
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2011. godinu

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
12

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2011. godinu

Akti gradskih opština Palilula
21

Odluka o potvrđivanju članstva gradske opštine Palilula u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Palilula
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
22

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje Poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
22

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2010. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
25

Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2011. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
31

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
32

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela

Akti gradskih opština Rakovica
32

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
32

Odluka o osnivanju Fonda „Isidora Sekulić”

Akti gradskih opština Savski venac
34

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2011. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
40

Rešenje o imenovanju Milene Rajković za direktora UK „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
41

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora, sportskih sala, teniskih terena i bazena Javnog preduzeća SRPC „Milan Gale Muškatirović”, sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
43

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika Javnog preduzeća Sportskorekreativno poslovnog centra „Milan Gale Muškatirović”, sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
44

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
58

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija i mlađih selekcija sportskih klubova iz budžeta opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
58

Odluka o potvrđivanju članstva gradske opštine Mladenovac u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Mladenovac
58

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2010. godinu

Akti gradskih opština Surčin
65

Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
71

Odluka o potvrđivanju članstva gradske opštine Surčin u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Surčin
72

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poljoprivrednih delatnosti i zanatskih usluga „Agrar – Surčin” za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
73

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
74

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
74

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
74

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena usluga prevoza minibusom, sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin