» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji taksi vozila

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika usluga Javnog predu zeća „Hipodrom Beograd” sa Odlukom o dopuni Cenovnika

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela naselja Mirijevo, deo makrograđevinskog bloka B, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela naselja Mirijevo, deo makrograđevinskih blokova „Z” i „I”, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
4

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije industrijske zone Ušće, gradska opština Obrenovac

Akti Grada
6

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije industrijske zone Skela, gradska opština Obrenovac 5 Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju obilaznice, od puta za Poljoprivredni kombinat „Mladost” do petlje na auto-putu E 763 u Mislođinu, sa mostom preko Kolubare, gradska opština Obrenovac

Akti Grada
7

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i privodne infrastrukture u Mladenovcu, gradska opština Mladenovac

Akti Grada
9

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i privodne infrastrukture u Sopotu, gradska opština Sopot

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Međurečje” sa glavnim odvodnim kolektorom od naselja Barajevo – centar, gradska opština Barajevo

Akti Grada
11

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do autoputa, gradske opštine Zemun i Novi Beograd

Akti Grada
13

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto-puta Beograd–Niš, južno od naplatne rampeBubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka

Akti Grada
14

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za deo područja između ulica Trgovačke, Ace Joksimovića, Makiške i Drage Spasić u Zarkovu, gradska opština Čukarica

Akti Grada
15

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanica za snabdevanje gorivom „Jakovo 1” i „Jakovo 2” na orjentacionoj stacionaži km 573+000 auto-puta E-75 Beograd–Niš (deonicaDobanovci – Bubanj potok”

Akti Grada
16

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela naselja Batajnica – naselje Šangaj, gradska opština Zemun

Akti Grada
17

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Generalnog urbanističkog plana Beograda

Akti Grada
18

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Planova generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinica lokalne samouprave – grad Beograd

Akti Grada
20

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda

Akti Grada
21

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
22

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Zemun

Akti gradskih opština Zemun
22

Odluka o dodeli književne nagrade „Isidora Sekulić

Akti gradskih opština Savski venac
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2011. godinu Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
23

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Odluka o zaduženju gradske opštine Lazarevac za realizaciju kapitalnih investicionih projekata 31 Odluka o potvrđivanju članstva gradske opštine Lazarevac u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Odluka o pristupanju izradi strateškog akcionog plana gradske opštine Lazarevac za period 2011–2014. godina

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradskeopštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnihi drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene za usluge iznajmljivanja termina u fiskulturnoj sali u Boljevcima sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
34

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta „Jakovačka kumša” sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
35

Ispraka Odluke o izradi plana detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta od Pančevačkog puta do saobraćajnice Severna tangenta gradska opština Palilula

Ispravke